Terapia mitochondrialna

Terapia mitochondrialna polega na  oddychaniu przy pomocy powietrza o naprzemiennie niskim i wysokim stężeniu tlenu.

Wiadomo, że ostra hipoksja, czyli niedotlenienie organizmu wiąże się ze szkodliwymi dla naszego organizmu skutkami.

Przeciwnie, krótkie i kontrolowane okresy umiarkowanego niedotlenienia, wynoszące nie mniej niż 9%, powodują rodzaj umiarkowanego stresu dla komórek. Zachodzą wówczas zmiany w aparacie mitochondrialnym, które pozwalają na adaptację komórek do sytuacji hipoksyjnej, zwiększają odporność organizmu.

Terapia mitochondrialna stymuluje własne endogeniczne mechanizmy obrony na wszystkich poziomach – od genu do całego organu lub tkanki. W wyniku hipoksji stare uszkodzone mitochondria obumierają, a odbudowują się nowe zdrowe, w znacznie szybszym tempie.

Terapia IHHT  prowadzi do korzystnych dla organizmu zmian:

  • Działanie przeciwzapalne,
  • Obniżenie poziomu cholesterolu,
  • Poprawa wrażliwości na insulinę,
  • Wzrost enzymów glikolowych,
  • Indukcja syntezy białek obronnych,
  • Zwiększenie wazodylatacji, angiogenezy, erytropoezy.

Terapia mitochondrialna IHHT poprawia funkcjonowanie całego organizmu poprzez usprawnienie pracy mitochondriów w każdej komórce ciała.

trening komórkowy


Jak wygląda terapia?

Terapia mitochondrialna polega na wdychaniu niedotlenionego powietrza (małe stężenie tlenu) z przerwami na nadtlenione powietrze (wysokie stężenie tlenu). Fazy normoksyczne (normalne stężenie tlenu) mogą zastąpić fazy hiperoksyjne, ale są ogólnie mniej wydajne, ponieważ przywrócenie normalnych poziomów SpO2 trwa dłużej, a efekt kolejnej fazy hipoksyjnej jest zmniejszony.

Pacjent wdycha przez maskę dokładnie kontrolowaną mieszaninę powietrza dostarczaną przez urządzenie.

Podczas trwania całego zabiegu, pacjent pozostaje w wygodnej pozycji leżącej, często pacjent zasypia i opisuje cała procedurę, jako głęboko relaksującą.

3