Jak wygląda terapia?

 

Terapia IHHT polega na wdychaniu niedotlenionego powietrza (niskie stężenie tlenu) z przerwami na nadtlenione powietrze (wysokie stężenie tlenu).  Powietrze jest dostarczane pacjentowi poprzez specjalne urządzenie za pomocą dedykowanej maski.

Przed pierwszym zabiegiem hipoksyterapii przeprowadzany jest test pacjenta, aby sztuczna inteligencja w jak najlepszy sposób dostosowała parametry terapii do indywidualnych jego potrzeb. 

Podczas seansu, trwającego od ok. 40 minut do godziny, osoba poddawana zabiegowi siedzi wygodnie lub leży. Zawartość tlenu we wdychanym powietrzu kontroluje inteligentny system komputerowy urządzenia Celloxy. Parametry terapii są na bieżąco monitorowane i wyświetlane na ekranie aparatu. Dołączony sensor pulsoksymetryczny odczytuje i przekazuje do urządzenia rytm serca i saturację pacjenta. W przypadku niekorzystnych zmian tych parametrów, aparat reaguje natychmiast i odpowiednio dostosowuje poziom podawanego tlenu. 

Celloxy posiada wstępnie ustawione protokoły terapii, jak również możliwość własnej modyfikacji parametrów przez wykwalifikowanego terapeutę.

Fazy normoksyczne (normalne stężenie tlenu) mogą zastąpić fazy hiperoksyjne, ale są ogólnie mniej wydajne, ponieważ przywrócenie normalnych poziomów SpO2 trwa dłużej, a efekt kolejnej fazy hipoksyjnej jest zmniejszony.

Podczas trwania całego zabiegu często pacjent zasypia i opisuje cała procedurę, jako głęboko relaksującą.